Kandidatprogram i samhällsanalys

Inför termin 2

Kurs Vecka Anm.kod
Samhällsanalys och vetenskaplig kommunikation, 30 hp 4-23 ORU-V1062

Inför termin 3

Kurs Vecka Anm.kod
Sociologi, fortsättningskurs, 30 hp 4-23 ORU-V1022

Inför termin 4

Kurs Vecka Anm.kod
Teori och samtida samhällsproblem, 30 hp 4-23 ORU-V1063

Inför termin 5

Kurs Vecka Anm.kod
Sociologi, kandidatkurs, 30 hp 4-23 ORU-V1032

Inför termin 6

Kurs Vecka Anm.kod
Praktik för samhällsanalytiker, 30 hp 4-23 ORU-V1064

Detta är en rekommenderad studiegång.

Anmälan

  • Notera anmälningskoden
  • Logga in på antagning.se
  • Hitta kurs i "Utbildningskatalogen"
  • Anmäl dig till rätt kurs

Platsgaranti till 30 hp per termin

Som programstudent har du platsgaranti till 30 hp per termin under förutsättning att anmälan görs korrekt. Önskar du anmäla dig till ytterligare 7,5 hp eller 15 hp gör du även detta på antagning.se, men som fristående kurs istället för som kurs inom program.

Är du behörig?

Har du frågor?

This is an email address