Konstnärligt kandidatprogram i musikalisk gestaltning, Jazz- och rockmusik

Inför termin 2

Obligatoriska kurser Vecka Anm.kod
Musikalisk gestaltning, Jazz och Rock II, 15 hp 3-22 ORU-V4330
Musikalisk gestaltning, Verktyg i Jazz och Rock II, 15 hp 3-22 ORU-V4331

Inför termin 4

Obligatoriska kurser Vecka Anm.kod
Musikalisk gestaltning, Jazz och Rock IV, 15 hp 3-22 ORU-V4332
Musikalisk gestaltning, Verktyg i Jazz och Rock IV, 7,5 hp 3-22 ORU-V4333
Valbara kurser (välj en) Vecka Anm.kod
Musikalisk gestaltning, Individuellt biämne I, 7,5 hp 3-22 ORU-V4334
Musikalisk gestaltning, Individuellt biämne II, 7,5 hp 3-22 ORU-V4335
Annan valbar kurs från www.oru.se/utbildning    

Inför termin 6

Obligatoriska kurser Vecka Anm.kod
Musikalisk gestaltning, Självständigt arbete, kandidatkurs, 15 hp 3-22 ORU-V4336
Musikalisk gestaltning, Jazz och Rock VI, 7,5 hp 3-22 ORU-V4337
Valbara kurser (välj en) Vecka Anm.kod
Musikalisk gestaltning, Individuellt biämne I, 7,5 hp 3-22 ORU-V4334
Musikalisk gestaltning, Individuellt biämne II, 7,5 hp 3-22 ORU-V4335
Musikalisk gestaltning, Individuellt biämne III, 7,5 hp 3-22 ORU-V4338
Annan valbar kurs från www.oru.se/utbildning    

Anmälan

  • Notera anmälningskoden
  • Logga in på antagning.se
  • Hitta kurs i "Utbildningskatalogen"
  • Anmäl dig till rätt kurs

Platsgaranti till 30 hp per termin

Som programstudent har du platsgaranti till 30 hp per termin under förutsättning att anmälan görs korrekt. Önskar du anmäla dig till ytterligare 7,5 hp eller 15 hp gör du även detta på antagning.se, men som fristående kurs istället för som kurs inom program.

Är du behörig?

Har du frågor?

This is an email address