Konstnärligt kandidatprogram i musikalisk gestaltning, Kammarmusik

Inför termin 2

Obligatoriska kurser Vecka Anm.kod
Musikalisk gestaltning, Kammarmusik II, 15 hp 4-23 ORU-V4061
Musikalisk gestaltning, Musikens material och form II, 15 hp 4-23 ORU-V4062

Inför termin 4

Obligatoriska kurser Vecka Anm.kod
Musikalisk gestaltning, Kammarmusik IV, 15 hp 4-23 ORU-V4063
Musikalisk gestaltning, Musikens material och form IV, 7,5 hp 4-23 ORU-V4064

 

Valbara kurser (välj en) Vecka Anm.kod
Musikalisk gestaltning, Individuellt biämne I, 7,5 hp 4-23 ORU-V4056
Musikalisk gestaltning, Individuellt biämne II, 7,5 hp 4-23 ORU-V4057
Annan valbar kurs från www.oru.se/utbildning    

Inför termin 6

Obligatoriska kurser Vecka Anm.kod
Musikalisk gestaltning, Självständigt arbete, kandidatkurs, 15 hp 4-23 ORU-V4058
Musikalisk gestaltning, Kammarmusik VI, 7,5 hp 4-23 ORU-V4065

 

Valbara kurser (välj en) Vecka Anm.kod
Musikalisk gestaltning, Individuellt biämne I, 7,5 hp 4-23 ORU-V4056
Musikalisk gestaltning, Individuellt biämne II, 7,5 hp 4-23 ORU-V4057
Musikalisk gestaltning, Individuellt biämne III, 7,5 hp 4-23 ORU-V4060
Annan valbar kurs från www.oru.se/utbildning    

Anmälan

  • Notera anmälningskoden
  • Logga in på antagning.se
  • Hitta kurs i "Utbildningskatalogen"
  • Anmäl dig till rätt kurs

Platsgaranti till 30 hp per termin

Som programstudent har du platsgaranti till 30 hp per termin under förutsättning att anmälan görs korrekt. Önskar du anmäla dig till ytterligare 7,5 hp eller 15 hp gör du även detta på antagning.se, men som fristående kurs istället för som kurs inom program.

Är du behörig?

Har du frågor?

This is an email address