Konstnärligt kandidatprogram i musikalisk gestaltning, Komposition

Inför termin 2

Obligatoriska kurser Vecka Anm.kod
Musikalisk gestaltning, Komposition II, 15 hp 4-23 ORU-V4066
Musikalisk gestaltning, Musikteori II, 15 hp 4-23 ORU-V4067

Inför termin 4

Obligatoriska kurser Vecka Anm.kod
Musikalisk gestaltning, Komposition IV, 15 hp 4-23 ORU-V4068
Musikalisk gestaltning, Musikteori IV, 7,5 hp 4-23 ORU-V4069

 

Valbara kurser (välj en) Vecka Anm.kod
Musikalisk gestaltning, Individuellt biämne I, 7,5 hp 4-23 ORU-V4056
Musikalisk gestaltning, Individuellt biämne II, 7,5 hp 4-23 ORU-V4057
Annan valbar kurs från www.oru.se/utbildning    

Inför termin 6

Obligatoriska kurser Vecka Anm.kod
Musikalisk gestaltning, Självständigt arbete, kandidatkurs, 15 hp 4-23 ORU-V4058
Musikalisk gestaltning, Komposition VI, 7,5 hp 4-23 ORU-V4070

 

Valbara kurser (välj en) Vecka Anm.kod
Musikalisk gestaltning, Individuellt biämne I, 7,5 hp 4-23 ORU-V4056
Musikalisk gestaltning, Individuellt biämne II, 7,5 hp 4-23 ORU-V4057
Musikalisk gestaltning, Individuellt biämne III, 7,5 hp 4-23 ORU-V4060
Musikalisk gestaltning, Individuellt biämne IV, 7,5 hp 4-23 ORU-V4071
Annan valbar kurs från www.oru.se/utbildning    

Anmälan

  • Notera anmälningskoden
  • Logga in på antagning.se
  • Hitta kurs i "Utbildningskatalogen"
  • Anmäl dig till rätt kurs

Platsgaranti till 30 hp per termin

Som programstudent har du platsgaranti till 30 hp per termin under förutsättning att anmälan görs korrekt. Önskar du anmäla dig till ytterligare 7,5 hp eller 15 hp gör du även detta på antagning.se, men som fristående kurs istället för som kurs inom program.

Är du behörig?

Har du frågor?

This is an email address