Konstnärligt kandidatprogram i musikalisk gestaltning, Komposition

Inför termin 2

Obligatoriska kurser Vecka Anm.kod
Musikalisk gestaltning, Komposition II, 15 hp 3-22 ORU-V4345
Musikalisk gestaltning, Musikteori II, 15 hp 3-22 ORU-V4346

Inför termin 4

Obligatoriska kurser Vecka Anm.kod
Musikalisk gestaltning, Komposition IV, 15 hp 3-22 ORU-V4347
Musikalisk gestaltning, Musikteori IV, 7,5 hp 3-22 ORU-V4348

 

Valbara kurser (välj en) Vecka Anm.kod
Musikalisk gestaltning, Individuellt biämne I, 7,5 hp 3-22 ORU-V4334
Musikalisk gestaltning, Individuellt biämne II, 7,5 hp 3-22 ORU-V4335
Annan valbar kurs från www.oru.se/utbildning    

Inför termin 6

Obligatoriska kurser Vecka Anm.kod
Musikalisk gestaltning, Självständigt arbete, kandidatkurs, 15 hp 3-22 ORU-V4336
Musikalisk gestaltning, Komposition VI, 7,5 hp 3-22 ORU-V4349

 

Valbara kurser (välj en) Vecka Anm.kod
Musikalisk gestaltning, Individuellt biämne I, 7,5 hp 3-22 ORU-V4334
Musikalisk gestaltning, Individuellt biämne II, 7,5 hp 3-22 ORU-V4335
Musikalisk gestaltning, Individuellt biämne III, 7,5 hp 3-22 ORU-V4338
Musikalisk gestaltning, Individuellt biämne IV, 7,5 hp 3-22 ORU-V4350
Annan valbar kurs från www.oru.se/utbildning    

Anmälan

  • Notera anmälningskoden
  • Logga in på antagning.se
  • Hitta kurs i "Utbildningskatalogen"
  • Anmäl dig till rätt kurs
  • Du med fullt aliasskydd söker inte här, läs mer på Antagning.se

Platsgaranti till 30 hp per termin

Som programstudent har du platsgaranti till 30 hp per termin under förutsättning att anmälan görs korrekt. Önskar du anmäla dig till ytterligare 7,5 hp eller 15 hp gör du även detta på antagning.se, men som fristående kurs istället för som kurs inom program.

Är du behörig?

Har du frågor?

This is an email address