Konstnärligt kandidatprogram i musikalisk gestaltning, Musikproduktion och songwriting

Inför termin 2

Obligatoriska kurser Vecka Anm.kod
Musikalisk gestaltning, Musikproduktion II, 30 hp 3-22 ORU-V4351

Inför termin 4

Obligatoriska kurser Vecka Anm.kod
Musikalisk gestaltning, Musikproduktion IV, 22,5 hp 3-22 ORU-V4352
Valbara kurser (välj en) Vecka Anm.kod
Musikalisk gestaltning, Individuellt biämne I, 7,5 hp 3-22 ORU-V4334
Annan valbar kurs från www.oru.se/utbildning    

Inför termin 6

Obligatoriska kurser Vecka Anm.kod
Musikalisk gestaltning, Självständigt arbete,
kandidatkurs, 15 hp
3-22 ORU-V4336
Musikalisk gestaltning, Konstnärligt entreprenörskap,
7,5 hp
3-22 ORU-V4353
Valbara kurser (välj en) Vecka Anm.kod
Musikalisk gestaltning, Individuellt biämne I, 7,5 hp 3-22 ORU-V4334
Musikalisk gestaltning, Individuellt biämne II, 7,5 hp 3-22 ORU-V4335
Annan valbar kurs från www.oru.se/utbildning    

Anmälan

  • Notera anmälningskoden
  • Logga in på antagning.se
  • Hitta kurs i "Utbildningskatalogen"
  • Anmäl dig till rätt kurs
  • Du med fullt aliasskydd söker inte här, läs mer på Antagning.se

Platsgaranti till 30 hp per termin

Som programstudent har du platsgaranti till 30 hp per termin under förutsättning att anmälan görs korrekt. Önskar du anmäla dig till ytterligare 7,5 hp eller 15 hp gör du även detta på antagning.se, men som fristående kurs istället för som kurs inom program.

Är du behörig?

Har du frågor?

This is an email address