Läkarprogrammet

Inför termin 2

Kurs Vecka Anm.kod
Medicin, Medicinsk temakurs 2, 30 hp 4-23 ORU-V8002

Inför termin 3

Kurs Vecka Anm.kod
Medicin, Medicinsk temakurs 3, 30 hp 4-23 ORU-V8003

Inför termin 4

Kurs Vecka Anm.kod
Medicin, Medicinsk temakurs 4, 30 hp 4-23 ORU-V8004

Inför termin 5

Kurs Vecka Anm.kod
Medicin, Medicinsk temakurs 5, 27 hp 4-21 ORU-V8005
Medicin, Självständigt arbete - läkarprogrammet, 15 hp 22-23 ORU-V8006

Inför termin 6

Kursen Medicin, Självständigt arbete - läkarprogrammet, 15 hp (som började termin 5) fortsätter vecka 16-23.

Kurs Vecka Anm.kod
Medicin, Medicinsk temakurs 6, 18 hp 4-15 ORU-V8007

Inför termin 7

Kurs Vecka Anm.kod
Medicin, Medicinsk temakurs 7, 30 hp 4-23 ORU-V8008

Inför termin 8

Kurs Vecka Anm.kod
Medicin, Medicinsk temakurs 8, 30 hp 4-23 ORU-V8009

Inför termin 9

Kurs Vecka Anm.kod
Medicin, Medicinsk temakurs 9, 30 hp 4-23 ORU-V8010

Inför termin 10

Kurs Vecka Anm.kod
Medicin, Självständigt arbete, 30 hp 4-23 ORU-V8011

Inför termin 11

Kurs Vecka Anm.kod
Medicin, avancerad nivå, Komplexa medicinska problem, 30 hp 4-23 ORU-V8012

Anmälan

  • Notera anmälningskoden
  • Logga in på antagning.se
  • Hitta kurs i "Utbildningskatalogen"
  • Anmäl dig till rätt kurs

Platsgaranti till 30 hp per termin

Som programstudent har du platsgaranti till 30 hp per termin under förutsättning att anmälan görs korrekt. Önskar du anmäla dig till ytterligare 7,5 hp eller 15 hp gör du även detta på antagning.se, men som fristående kurs istället för som kurs inom program.

Är du behörig?

Har du frågor?

This is an email address