Masterprogram i finansiell ekonomi

Inför termin 2

Du som läser nationalekonomisk ingång ska välja:

Kurs Vecka Anm.kod
Nationalekonomi, Finansiell ekonometri, avancerad nivå, 15 hp 3-12 ORU-V2342
Nationalekonomi, Asset Pricing and Management, avancerad nivå, 7,5 hp 13-17 ORU-V2344
Nationalekonomi, Finansiella derivat, avancerad nivå, 7,5 hp 18-22 ORU-V2345

Du som läser företagsekonomisk ingång ska välja:

Kurs Vecka Anm.kod
Nationalekonomi, Finansiell ekonometri, avancerad nivå, 15 hp 3-12 ORU-V2342
Företagsekonomi, Asset Pricing and Management, avancerad nivå, 7,5 hp 13-17 ORU-V2324
Företagsekonomi, Finansiella derivat, avancerad nivå, 7,5 hp 18-22 ORU-V2325

Inför termin 4

Du som läser nationalekonomisk ingång ska välja:

Kurs Vecka Anm.kod
Nationalekonomi, Masteruppsats i finans, avancerad nivå, 30 hp 3-22 ORU-V2341

Du som läser företagsekonomisk ingång ska välja:

Kurs Vecka Anm.kod
Företagsekonomi, Masteruppsats i finans, avancerad nivå, 30 hp 3-22 ORU-V2317

Om du läser en valfri termin kan du välja verksamhetsförlagd utbildning, antingen 10 eller 20 veckor:

Kurs Vecka Anm.kod
Företagsekonomi, Verksamhetsförlagd utbildning, 30 hp 3-22 ORU-V2365
Företagsekonomi, Verksamhetsförlagd utbildning, 15 hp 13-22 ORU-V2366
Nationalekonomi, Verksamhetsförlagd utbildning, 30 hp 3-22 ORU-V2367
Nationalekonomi, Verksamhetsförlagd utbildning, 15 hp 13-22 ORU-V2368

 

Anmälan

  • Notera anmälningskoden
  • Logga in på antagning.se
  • Hitta kurs i "Utbildningskatalogen"
  • Anmäl dig till rätt kurs

Platsgaranti till 30 hp per termin

Som programstudent har du platsgaranti till 30 hp per termin under förutsättning att anmälan görs korrekt. Önskar du anmäla dig till ytterligare 7,5 hp eller 15 hp gör du även detta på antagning.se, men som fristående kurs istället för som kurs inom program.

Är du behörig?

Har du frågor?

This is an email address