Masterprogram i Musikvetenskap – Musiken och människan (helfart)

Inför termin 2

Obligatoriska kurser (välj alla) Vecka Anm.kod
Musikalisk gestaltning, avancerad nivå, Musikanalysens mångfald, 7,5 hp 4-13 ORU-V4091
Musikvetenskap, avancerad nivå, Vetenskapsteori, 7,5 hp 14-23 ORU-V4092
Musikvetenskap, Självständigt arbete, magisterexamen, 15 hp 4-23 ORU-V4093

Inför termin 4

Obligatoriska kurser (välj alla) Vecka Anm.kod
Valbar kurs – se nedan 4-13  
Musikvetenskap, avancerad nivå, Individuellt vald fördjupning I, 7,5 hp 14-23 ORU-V4094
Musikvetenskap, Självständigt arbete, masterexamen, 15 hp 4-23 ORU-V4101
Valbara kurser (välj en) Vecka Anm.kod
Musikpedagogik, avancerad nivå, Musikpedagogik som vetenskapligt fält, 7,5 hp 4-13 ORU-V4095
Musikpedagogik, avancerad nivå, Instrumentalmetodik, 7,5 hp 4-13 ORU-V4096
Musikalisk gestaltning, avancerad nivå, Musikalisk interpretation I, 7,5 hp 4-13 ORU-V4097
Musikalisk gestaltning, avancerad nivå, Musikalisk interpretation II, 7,5 hp 4-13 ORU-V4098
Musikvetenskap, avancerad nivå, Musikestetik II, 7,5 hp 4-13 ORU-V4099
Musikvetenskap, avancerad nivå, Kulturteori II, 7,5 hp 4-13 ORU-V4100

Anmälan

  • Notera anmälningskoden
  • Logga in på antagning.se
  • Hitta kurs i "Utbildningskatalogen"
  • Anmäl dig till rätt kurs
  • Du med fullt aliasskydd söker inte här, läs mer på Antagning.se

Platsgaranti till 30 hp per termin

Som programstudent har du platsgaranti till 30 hp per termin under förutsättning att anmälan görs korrekt. Önskar du anmäla dig till ytterligare 7,5 hp eller 15 hp gör du även detta på antagning.se, men som fristående kurs istället för som kurs inom program.

Är du behörig?

Har du frågor?

This is an email address