Matematikerprogrammet

Inför termin 2

Kurs Vecka Anm.kod
Matematik, historik och logik, 1,5 hp 3-22 ORU-V5343
Flervariabelanalys, 9 hp 3-12 ORU-V5334
Kombinatorik, 6 hp 3-12 ORU-V5333
Analysens grunder, 7,5 hp 13-22 ORU-V5336
Matematisk modellering och problemlösning, 6 hp 13-22 ORU-V5335

Inför termin 4

Kurs Vecka Anm.kod
Linjär algebra II, 7,5 hp 3-12 ORU-V5338
Optimering, 7,5 hp 3-12 ORU-V5337
Beräkningsmatematik I, 7,5 hp 13-22 ORU-V5332
Differentialekvationer, 7,5 hp 13-22 ORU-V5339

Inför termin 6

Kurs Vecka Anm.kod
Självständigt arbete för kandidatexamen i matematik, 15 hp 3-22 ORU-V5342
Beräkningsmatematik II, 7,5 hp 3-12 ORU-V5340
Fallstudier i beräkningsmatematik, 7,5 hp 13-22 ORU-V5341

 

Anmälan

  • Notera anmälningskoden
  • Logga in på antagning.se
  • Hitta kurs i "Utbildningskatalogen"
  • Anmäl dig till rätt kurs

Platsgaranti till 30 hp per termin

Som programstudent har du platsgaranti till 30 hp per termin under förutsättning att anmälan görs korrekt. Önskar du anmäla dig till ytterligare 7,5 hp eller 15 hp gör du även detta på antagning.se, men som fristående kurs istället för som kurs inom program.

Är du behörig?

Har du frågor?

This is an email address