Medier, kommunikation och PR

Inför termin 2

Kurs Vecka Anm.kod
Medie- och kommunikationsvetenskap, fortsättningskurs, 30 hp 4-23 ORU-V1021

Inför termin 4

Kurs (välj en) Vecka Anm.kod
Planerad kommunikation II – Design, 30 hp 4-23 ORU-V1033
Planerad kommunikation II – Strategi, 30 hp 4-23 ORU-V1034

Inför termin 6

Kurs Vecka Anm.kod
Praktik för medie- och filmvetare, 30 hp 4-23 ORU-V1059

Detta är en rekommenderad studiegång.

Anmälan

  • Notera anmälningskoden
  • Logga in på antagning.se
  • Hitta kurs i "Utbildningskatalogen"
  • Anmäl dig till rätt kurs

Platsgaranti till 30 hp per termin

Som programstudent har du platsgaranti till 30 hp per termin under förutsättning att anmälan görs korrekt. Önskar du anmäla dig till ytterligare 7,5 hp eller 15 hp gör du även detta på antagning.se, men som fristående kurs istället för som kurs inom program.

Är du behörig?

Har du frågor?

This is an email address