Personalvetarprogrammet

Inför termin 2

Kurs Vecka Anm.kod
Personalarbete I, 22,5 hp 4-18 ORU-V1066
Pedagogiska perspektiv på arbetslivet, 7,5 hp 19-23 ORU-V1067

Inför termin 3

Kurs Vecka Anm.kod
Sociologi, fortsättningskurs, inriktning organisation och arbetsliv, 30 hp 4-23 ORU-V1068

Inför termin 4

Kurs Vecka Anm.kod
Arbetsrätt för personalvetare, 22,5 hp 4-18 ORU-V3079
Genus, mångfald och organisation, 7,5 hp 19-23 ORU-V1069

Inför termin 5

Kurs Vecka Anm.kod
Sociologi, kandidatkurs, inriktning organisation och arbetsliv, 30 hp 4-23 ORU-V1070

Inför termin 6

Kurs Vecka Anm.kod
Personalarbete II, 15 hp 4-13 ORU-V1071
Personalarbetets praktik, 15 hp 14-23 ORU-V1072

Detta är en rekommenderad studiegång.

Anmälan

  • Notera anmälningskoden
  • Logga in på antagning.se
  • Hitta kurs i "Utbildningskatalogen"
  • Anmäl dig till rätt kurs

Platsgaranti till 30 hp per termin

Som programstudent har du platsgaranti till 30 hp per termin under förutsättning att anmälan görs korrekt. Önskar du anmäla dig till ytterligare 7,5 hp eller 15 hp gör du även detta på antagning.se, men som fristående kurs istället för som kurs inom program.

Är du behörig?

Har du frågor?

This is an email address