Personalvetarprogrammet

Inför termin 2

Kurs Vecka Anm.kod
Personalarbete I, 22,5 hp 3-17 ORU-V1356
Pedagogiska perspektiv på arbetslivet, 7,5 hp 18-22 ORU-V1357

Inför termin 3

Kurs Vecka Anm.kod
Sociologi, fortsättningskurs, inriktning organisation och arbetsliv, 30 hp 3-22 ORU-V1358

Inför termin 4

Kurs Vecka Anm.kod
Arbetsrätt för personalvetare, 22,5 hp 3-17 ORU-V3372
Genus, mångfald och organisation, 7,5 hp 18-22 ORU-V1359

Inför termin 5

Kurs Vecka Anm.kod
Sociologi, kandidatkurs, inriktning organisation och arbetsliv, 30 hp 3-22 ORU-V1360

Inför termin 6

Kurs Vecka Anm.kod
Personalarbete II, 15 hp 3-12 ORU-V1361
Personalarbetets praktik, 15 hp 13-22 ORU-V1362

Detta är en rekommenderad studiegång.

Anmälan

  • Notera anmälningskoden
  • Logga in på antagning.se
  • Hitta kurs i "Utbildningskatalogen"
  • Anmäl dig till rätt kurs
  • Du med fullt aliasskydd söker inte här, läs mer på Antagning.se

Platsgaranti till 30 hp per termin

Som programstudent har du platsgaranti till 30 hp per termin under förutsättning att anmälan görs korrekt. Önskar du anmäla dig till ytterligare 7,5 hp eller 15 hp gör du även detta på antagning.se, men som fristående kurs istället för som kurs inom program.

Är du behörig?

Har du frågor?

This is an email address