Programmet Management in Sport and Recreation

Inför termin 6 kan du bland annat välja 

Kurs Vecka Anm.kod
Samma som under termin 4 (se information för Sport management)    
Medie- och kommunikationsvetenskap, kandidatkurs, 30 hp 3-22 ORU-V1309
Företagsekonomi, Uppsats, kandidatkurs, 15 hp
och annan valfri kurs inom området 3-22
3-22 ORU-V2308

Kurser i Rättsvetenskap inför termin 6

Kurs Vecka Anm.kod
Arbetsrätt med arbetsmiljörätt, 30 hp 3-22 ORU-V3382

Detta är en rekommenderad studiegång. Du har möjlighet att söka alla kurser som ges som fristående kurser (under förutsättningen att du är behörig). För mer information, kontakta studievägledare.