Psykologprogrammet

Inför termin 2

Kurs Vecka Anm.kod
Psykologisk temakurs II, 30 hp 3-22 ORU-V3341

Inför termin 3

Kurs Vecka Anm.kod
Psykologisk temakurs III, 30 hp 3-22 ORU-V3342

Inför termin 4

Kurs Vecka Anm.kod
Psykologisk temakurs IV, 30 hp 3-22 ORU-V3343

Inför termin 5

Kurs Vecka Anm.kod
Psykologisk temakurs V, 30 hp 3-22 ORU-V3344

Inför termin 6

Kurs Vecka Anm.kod
Psykologisk temakurs VI, 30 hp 3-22 ORU-V3345

Inför termin 7

Kurs Vecka Anm.kod
Psykologisk temakurs VII, 30 hp 3-22 ORU-V3346

Inför termin 8

Kurs Vecka Anm.kod
Psykologisk temakurs VIII, 30 hp 3-22 ORU-V3347

Inför termin 9

Kurs Vecka Anm.kod
Psykologi, avancerad nivå, Klientarbete under handledning III och utbildningsterapi, 4 hp 3-22 ORU-V3348
Psykologi, avancerad nivå, Hälsopsykologi, 20 hp 3-17 ORU-V3349

 

Valbara kurser (välj en) Vecka Anm.kod
Barn och föräldrar - psykoterapeutisk behandling på psykodynamisk grund, 6 hp 18-22 ORU-V3350
Psykologi, avancerad nivå, Handledning och konsultation, 6 hp 18-22 ORU-V3351

Inför termin 10

Kurs Vecka Anm.kod
Psykologi, avancerad nivå, Examensuppsats, 30 hp 3-22 ORU-V3352

Anmälan

  • Notera anmälningskoden
  • Logga in på antagning.se
  • Hitta kurs i "Utbildningskatalogen"
  • Anmäl dig till rätt kurs
  • Du med fullt aliasskydd söker inte här, läs mer på Antagning.se

Platsgaranti till 30 hp per termin

Som programstudent har du platsgaranti till 30 hp per termin under förutsättning att anmälan görs korrekt. Önskar du anmäla dig till ytterligare 7,5 hp eller 15 hp gör du även detta på antagning.se, men som fristående kurs istället för som kurs inom program.

Är du behörig?

Har du frågor?

This is an email address