Rättsvetenskapliga programmet med internationell inriktning

Observera! Alla dina obligatoriska kurser måste finnas inom ramen för din platsgaranti (180 hp).

Inför termin 2

Kurs Vecka Anm.kod
Introduktion till digitalisering och legal tech, 7,5 hp 3-7 ORU-V3360
Komparativ konstitutionell rätt, 7,5 hp 8-12 ORU-V3361
Förvaltningsrätt, 15 hp 13-22 ORU-V3375

Inför termin 4

Kurs Vecka Anm.kod
Mänskliga rättigheter i en internationell kontext, 30 hp 3-22 ORU-V3362

Inför termin 6

Kurs Vecka Anm.kod
Rättsvetenskaplig kandidatkurs med examensarbete, 30 hp 3-22 ORU-V3322

Du kan istället söka någon av kurserna nedan inom din platsgaranti.

Kurs Vecka Anm.kod
Praktik med juridiskt utredningsarbete, 30 hp 3-22 ORU-V3357
Praktik med juridiskt utredningsarbete, 15 hp 3-12 ORU-V3358
Praktik med juridiskt utredningsarbete, 15 hp 13-22 ORU-V3359

Information gällande praktikkursen.

Är du intresserad av att läsa vidare efter programmet och ta magister-/masterexamen?

Läs mer information angående vad som gäller för en magister/master här

Läs mer om våra avancerade kurser här

Anmälan

  • Notera anmälningskoden
  • Logga in på antagning.se
  • Hitta kurs i "Utbildningskatalogen"
  • Anmäl dig till rätt kurs

Platsgaranti till 30 hp per termin

Som programstudent har du platsgaranti till 30 hp per termin under förutsättning att anmälan görs korrekt. Önskar du anmäla dig till ytterligare 7,5 hp eller 15 hp gör du även detta på antagning.se, men som fristående kurs istället för som kurs inom program.

Är du behörig?

Har du frågor?

This is an email address