Röntgensjuksköterskeprogrammet

Inför termin 2

Kurs Vecka Anm.kod
Radiografi, Strålningsfysik, teknik och projektionslära, 15 hp 3-22 ORU-V7400
Medicin, Sjukdomslära med farmakologi, 15 hp 3-22 ORU-V7401

Inför termin 6

Kurs Vecka Anm.kod
Medicin, Radiografi, tillämpad metodik III, 7,5 hp 3-7 ORU-V7402
Medicin, Radiografi, examensarbete, 15 hp 8-17 ORU-V7403
Omvårdnadsvetenskap, Arbetsledning, kvalitetsarbete och evidens, 7,5 hp 18-22 ORU-V7404

Anmälan

  • Notera anmälningskoden
  • Logga in på antagning.se
  • Hitta kurs i "Utbildningskatalogen"
  • Anmäl dig till rätt kurs
  • Du med fullt aliasskydd söker inte här, läs mer på Antagning.se

Platsgaranti till 30 hp per termin

Som programstudent har du platsgaranti till 30 hp per termin under förutsättning att anmälan görs korrekt. Önskar du anmäla dig till ytterligare 7,5 hp eller 15 hp gör du även detta på antagning.se, men som fristående kurs istället för som kurs inom program.

Är du behörig?

Har du frågor?

This is an email address