Röntgensjuksköterskeprogrammet

Inför termin 4

Kursen Omvårdnadsvetenskap, Teori och tillämpning, 15 hp som började termin 3 pågår även vecka 4-8.

Kurs Vecka Anm.kod
Medicin, Radiografi, tillämpad metodik I, 15 hp 9-18 ORU-V7094
Omvårdnadsvetenskap, Akut och svårt sjuk patient, 7,5 hp 19-23 ORU-V7095

Inför termin 6

Kurs Vecka Anm.kod
Medicin, Radiografi, tillämpad metodik III, 7,5 hp 4-8 ORU-V7096
Medicin, Radiografi, examensarbete, 15 hp 9-18 ORU-V7097
Omvårdnadsvetenskap, Arbetsledning, kvalitetsarbete och evidens, 7,5 hp 19-23 ORU-V7098

Anmälan

  • Notera anmälningskoden
  • Logga in på antagning.se
  • Hitta kurs i "Utbildningskatalogen"
  • Anmäl dig till rätt kurs

Platsgaranti till 30 hp per termin

Som programstudent har du platsgaranti till 30 hp per termin under förutsättning att anmälan görs korrekt. Önskar du anmäla dig till ytterligare 7,5 hp eller 15 hp gör du även detta på antagning.se, men som fristående kurs istället för som kurs inom program.

Är du behörig?

Har du frågor?

This is an email address