Sjuksköterskeprogrammet

Inför termin 2

Kurs Vecka Anm.kod
Medicin, Klinisk medicin I, 15 hp 4-23 ORU-V7068
Omvårdnadsvetenskap, Grundläggande omvårdnad och hälsopsykologi, 15 hp 4-23 ORU-V7069

Inför termin 3

Kurs Vecka Anm.kod
Omvårdnadsvetenskap, Klinisk omvårdnad I samt informatik, 22,5 hp 4-23 ORU-V7070
Medicin, Klinisk medicin II, 7,5 hp 4-23 ORU-V7071

Inför termin 4

Kurs Vecka Anm.kod
Omvårdnadsvetenskap, Evidensbaserad vård och vetenskaplig metod, 7,5 hp 4-8 ORU-V7034
Omvårdnadsvetenskap, Klinisk omvårdnad II, kommunikation och lärande, 22,5 hp 9-23 ORU-V7072

Inför termin 5

Kurs Vecka Anm.kod
Omvårdnadsvetenskap, Hälsofrämjande arbete samt psykisk ohälsa, 15 hp 4-13 ORU-V7073
Omvårdnadsvetenskap, Examensarbete Kandidat, 15 hp 14-23 ORU-V7074

Inför termin 6

Kurs Vecka Anm.kod
Omvårdnadsvetenskap, Klinisk omvårdnad III, arbetsledning, teamarbete och yrkesroll, 15 hp 4-13 ORU-V7075
Omvårdnadsvetenskap, Klinisk omvårdnad IV samt geriatrik och palliativ vård, 15 hp 14-23 ORU-V7076

Anmälan

  • Notera anmälningskoden
  • Logga in på antagning.se
  • Hitta kurs i "Utbildningskatalogen"
  • Anmäl dig till rätt kurs

Platsgaranti till 30 hp per termin

Som programstudent har du platsgaranti till 30 hp per termin under förutsättning att anmälan görs korrekt. Önskar du anmäla dig till ytterligare 7,5 hp eller 15 hp gör du även detta på antagning.se, men som fristående kurs istället för som kurs inom program.

Är du behörig?

Har du frågor?

This is an email address