Socionomprogrammet

Inför termin 2

Kurs Vecka Anm.kod
Rättsliga grunder i socialt arbete, 7,5 hp 4-8 ORU-V3070
Socialt arbete i en globaliserad värld, 7,5 hp 9-13 ORU-V3071
Yrkesroll, handlingsutrymme och vetenskapligt förhållningssätt, 15 hp 14-23 ORU-V3072

Inför termin 3

Kurs Vecka Anm.kod
Människans utveckling, utsatthet samt psykosociala insatser, 30 hp 4-23 ORU-V3073

Inför termin 4

Kurs Vecka Anm.kod
Människans psykosociala utveckling och förändring, 30 hp 4-23 ORU-V3074

Inför termin 5

Kurs Vecka Anm.kod
Yrkesroll, praxis och utövande i socialt arbete, 30 hp 4-23 ORU-V3075

Inför termin 6

Kurs Vecka Anm.kod
Teorier och metoder i socialt arbete samt examensarbete C, 30 hp 4-23 ORU-V3076

Inför termin 7

Du ska, förutom att anmäla dig till kursen nedan via antagning.se, välja vilken valbar delkurs du önskar läsa. Detta gör du via denna webbsida. Denna webbsida stänger den 15 oktober, vid ansökan därefter kontakta This is an email address

Kurs Vecka Anm.kod
Socionomprofessionen i dagens och morgondagens samhälle, 30 hp 4-23 ORU-V3077

Anmälan

  • Notera anmälningskoden
  • Logga in på antagning.se
  • Hitta kurs i "Utbildningskatalogen"
  • Anmäl dig till rätt kurs

Platsgaranti till 30 hp per termin

Som programstudent har du platsgaranti till 30 hp per termin under förutsättning att anmälan görs korrekt. Önskar du anmäla dig till ytterligare 7,5 hp eller 15 hp gör du även detta på antagning.se, men som fristående kurs istället för som kurs inom program.

Är du behörig?

Har du frågor?

This is an email address