Socionomprogrammet

Inför termin 2

Kurs Vecka Anm.kod
Rättsliga grunder i socialt arbete, 7,5 hp 3-7 ORU-V3363
Socialt arbete i en globaliserad värld, 7,5 hp 8-12 ORU-V3364
Yrkesroll, handlingsutrymme och vetenskapligt förhållningssätt, 15 hp 13-22 ORU-V3365

Inför termin 3

Kurs Vecka Anm.kod
Människans utveckling, utsatthet samt psykosociala insatser, 30 hp 3-22 ORU-V3366

Inför termin 4

Kurs Vecka Anm.kod
Förändringsarbete och förhållningssätt i socialt arbete, 7,5 hp 3-7 ORU-V3367
Juridik i socialt arbete, 22,5 hp 8-22 ORU-V3368

Inför termin 5

Kurs Vecka Anm.kod
Yrkesutövande och professionalitet, 30 hp 3-22 ORU-V3369

Inför termin 6

Kurs Vecka Anm.kod
Teorier och metoder i socialt arbete samt examensarbete C, 30 hp 3-22 ORU-V3370

Inför termin 7

Du ska, förutom att anmäla dig till kursen nedan via antagning.se, välja vilken valbar delkurs du önskar läsa. Detta gör du via denna webbsida. Denna webbsida stänger den 15 oktober, vid ansökan därefter kontakta This is an email address

Kurs Vecka Anm.kod
Socionomprofessionen i dagens och morgondagens samhälle, 30 hp 3-22 ORU-V3371

Anmälan

  • Notera anmälningskoden
  • Logga in på antagning.se
  • Hitta kurs i "Utbildningskatalogen"
  • Anmäl dig till rätt kurs
  • Du med fullt aliasskydd söker inte här, läs mer på Antagning.se

Platsgaranti till 30 hp per termin

Som programstudent har du platsgaranti till 30 hp per termin under förutsättning att anmälan görs korrekt. Önskar du anmäla dig till ytterligare 7,5 hp eller 15 hp gör du även detta på antagning.se, men som fristående kurs istället för som kurs inom program.

Är du behörig?

Har du frågor?

This is an email address