Specialistsjuksköterskeprogrammet - ambulanssjukvård

Du har platsgaranti till 15 hp per termin eftersom programmets takt är halvfart. Anmäl dig därför till 15 hp.

Inför termin 2

Kurserna som påbörjades under termin 1 fortsätter i termin 2. Du som ska fortsätta i termin 2 behöver därför inte söka någon kurs via antagning.se

Inför termin 4

Kurs Vecka Anm.kod
Omvårdnadsvetenskap, avancerad nivå, Examensarbete med inriktning mot ambulanssjukvård, 15 hp 4-23 ORU-V7060

Anmälan

  • Notera anmälningskoden
  • Logga in på antagning.se
  • Hitta kurs i "Utbildningskatalogen"
  • Anmäl dig till rätt kurs

Är du behörig?

Har du frågor?

This is an email address