Specialistsjuksköterskeprogrammet - hälso- och sjukvård för barn och ungdom

Inför termin 2

Kurs Vecka Anm.kod
Omvårdnadsvetenskap, avancerad nivå, Barns och ungdomars hälsa och ohälsa, inriktning elevhälsans medicinska insatser, 7,5 hp 3-22 ORU-V7408
Omvårdnadsvetenskap, avancerad nivå, Sjukdomstillstånd och funktionshinder, 7,5 hp 3-22 ORU-V7409
Omvårdnadsvetenskap, avancerad nivå, Examensarbete med inriktning mot hälso- och sjukvård för barn och ungdom, 15 hp 3-22 ORU-V7410

Anmälan

  • Notera anmälningskoden
  • Logga in på antagning.se
  • Hitta kurs i "Utbildningskatalogen"
  • Anmäl dig till rätt kurs

Är du behörig?

Har du frågor?

This is an email address