Sport management

Inför termin 2

Kurs Vecka Anm.kod
Idrott, fortsättningskurs inriktning mot Management in Sport and Recreation, 30 hp 4-23 ORU-V7026

Detta är en rekommenderad studiegång. Du har möjlighet att söka alla kurser som ges som fristående kurser (under förutsättningen att du är behörig). För mer information, kontakta studievägledare.

Anmälan

  • Notera anmälningskoden
  • Logga in på antagning.se
  • Hitta kurs i "Utbildningskatalogen"
  • Anmäl dig till rätt kurs

Platsgaranti till 30 hp per termin

Som programstudent har du platsgaranti till 30 hp per termin under förutsättning att anmälan görs korrekt. Önskar du anmäla dig till ytterligare 7,5 hp eller 15 hp gör du även detta på antagning.se, men som fristående kurs istället för som kurs inom program.

Är du behörig?

Har du frågor?

This is an email address