Sport management

Inför termin 2

Kurs Vecka Anm.kod
Idrott, fortsättningskurs inriktning mot Management in Sport and Recreation, 30 hp 3-22 ORU-V7321

Inför termin 4 kan du bland annat välja

Kurs Vecka Anm.kod
Medie- och kommunikationsvetenskap, grundkurs, 30 hp 3-22 ORU-V1307
Medie- och kommunikationsvetenskap, fortsättningskurs, 30 hp 3-22 ORU-V1308
Företagsekonomi, grundkurs, 30 hp 3-22 ORU-V2300
Företagsekonomi, fortsättningskurs, 30 hp 3-22 ORU-V2305

Kurser i rättsvetenskap inför termin 4

Kurs Vecka Anm.kod
Arbetsrätt med arbetsmiljörätt, 30 hp 3-22 ORU-V3382

Detta är en rekommenderad studiegång. Du har möjlighet att söka alla kurser som ges som fristående kurser (under förutsättningen att du är behörig). För mer information, kontakta studievägledare.

Anmälan

  • Notera anmälningskoden
  • Logga in på antagning.se
  • Hitta kurs i "Utbildningskatalogen"
  • Anmäl dig till rätt kurs
  • Du med fullt aliasskydd söker inte här, läs mer på Antagning.se

Platsgaranti till 30 hp per termin

Som programstudent har du platsgaranti till 30 hp per termin under förutsättning att anmälan görs korrekt. Önskar du anmäla dig till ytterligare 7,5 hp eller 15 hp gör du även detta på antagning.se, men som fristående kurs istället för som kurs inom program.

Är du behörig?

Har du frågor?

This is an email address