Språk, retorik och kommunikativt ledarskap

Inför termin 2

Kurs Vecka Anm.kod
Svenska för arbetslivet, 30 hp 3-22 ORU-V1344

Inför termin 4

Kurs (välj en) Vecka Anm.kod
Språk och retorik i ett internationellt perspektiv - retorik, 30 hp 3-22 ORU-V1328
Språk och retorik i ett internationellt perspektiv - svenska språket, 30 hp 3-22 ORU-V1346
Språk och retorik i ett internationellt perspektiv - engelska, 30 hp 3-22 ORU-V1301

Anmälan

  • Notera anmälningskoden
  • Logga in på antagning.se
  • Hitta kurs i "Utbildningskatalogen"
  • Anmäl dig till rätt kurs
  • Du med fullt aliasskydd söker inte här, läs mer på Antagning.se

Platsgaranti till 30 hp per termin

Som programstudent har du platsgaranti till 30 hp per termin under förutsättning att anmälan görs korrekt. Önskar du anmäla dig till ytterligare 7,5 hp eller 15 hp gör du även detta på antagning.se, men som fristående kurs istället för som kurs inom program.

Är du behörig?

Har du frågor?

This is an email address