Teaterpedagogprogrammet

Inför termin 2

Kurs Vecka Anm.kod
Musikpedagogik med inriktning mot scenkonst II, 15 hp 4-23 ORU-V4077
Teater och scenkonst II, 15 hp 4-23 ORU-V4078

Inför termin 4

Kurs Vecka Anm.kod
Musikpedagogik med inriktning mot scenkonst IV, 15 hp 4-23 ORU-V4079
Teater och scenkonst IV, 15 hp 4-23 ORU-V4080

Inför termin 6

Kurs Vecka Anm.kod
Musikpedagogik med inriktning mot scenkonst V, 15 hp 4-23 ORU-V4081
Musikpedagogik med inriktning mot scenkonst VI, 15 hp 4-23 ORU-V4082

Anmälan

  • Notera anmälningskoden
  • Logga in på antagning.se
  • Hitta kurs i "Utbildningskatalogen"
  • Anmäl dig till rätt kurs

Platsgaranti till 30 hp per termin

Som programstudent har du platsgaranti till 30 hp per termin under förutsättning att anmälan görs korrekt. Önskar du anmäla dig till ytterligare 7,5 hp eller 15 hp gör du även detta på antagning.se, men som fristående kurs istället för som kurs inom program.

Är du behörig?

Har du frågor?

This is an email address