Musik, Kör

Denna programinformation vänder sig till dig som läser Ämneslärarprogrammet, inriktning mot arbete i gymnasieskolan med Musik som förstaämne och Kör som andraämne.

Inför termin 2

Obligatoriska kurserVeckaAnm.kod
Musik för lärare II, Gymnasieskolan, 15 hp 4-23 ORU-41160
Musikpedagogik för lärare I, 15 hp 4-23 ORU-41161

 

Valbara kurserVeckaAnm.kod
Valbar kurs från www.oru.se/utbildning    

 

Anmälan

  • Notera anmälningskoden
  • Logga in på Antagning.se
  • Hitta kurs i "Utbildningskatalogen"
  • Anmäl dig till rätt kurs
  • Du med fullt aliasskydd söker inte här, läs mer på Antagning.se

Platsgaranti till 30 hp per termin

Som programstudent har du platsgaranti till 30 hp per termin under förutsättning att anmälan görs korrekt inom angiven tid. Önskar du anmäla dig till ytterligare 7,5 hp eller 15 hp gör du även detta på Antagning.se, men som fristående kurs istället.

Är du behörig?

Har du frågor?

This is an email address