Masterprogram i Musikvetenskap – Musiken och människan (halvfart)

Inför termin 4

Obligatoriska kurser Vecka Anm.kod
Musikvetenskap, Självständigt arbete, magisterexamen,
15 hp
4-23 ORU-V4093

Inför termin 6

Obligatoriska kurser (välj båda) Vecka Anm.kod
Valbar kurs – se nedan 4-13  
Musikvetenskap, avancerad nivå, Individuellt vald
fördjupning I, 7,5 hp
14-23 ORU-V4094
Valbara kurser (välj en) Vecka Anm.kod
Musikpedagogik, avancerad nivå, Musikpedagogik som
vetenskapligt fält, 7,5 hp
4-13 ORU-V4095
Musikpedagogik, avancerad nivå, Instrumentalmetodik,
7,5 hp
4-13 ORU-V4096
Musikalisk gestaltning, avancerad nivå, Musikalisk
interpretation I, 7,5 hp
4-13 ORU-V4097
Musikalisk gestaltning, avancerad nivå, Musikalisk
interpretation II, 7,5 hp
4-13 ORU-V4098
Musikvetenskap, avancerad nivå, Musikestetik II, 7,5 hp 4-13 ORU-V4099
Musikvetenskap, avancerad nivå, Kulturteori II, 7,5 hp 4-13 ORU-V4100

Inför termin 8

Obligatoriska kurser Vecka Anm.kod
Musikvetenskap, Självständigt arbete, masterexamen,
15 hp
4-23 ORU-V4101

Anmälan

  • Notera anmälningskoden
  • Logga in på Antagning.se
  • Hitta kurs i "Utbildningskatalogen"
  • Anmäl dig till rätt kurs
  • Du med fullt aliasskydd söker inte här, läs mer på Antagning.se

Platsgaranti till 30 hp per termin

Som programstudent har du platsgaranti till 30 hp per termin under förutsättning att anmälan görs korrekt inom angiven tid. Önskar du anmäla dig till ytterligare 7,5 hp eller 15 hp gör du även detta på Antagning.se, men som fristående kurs istället.

Är du behörig?

Har du frågor?

This is an email address