Masterprogram i Musikvetenskap – Musiken och människan

Inför termin 2

Obligatorisk kurs Vecka Anm.kod
Musikvetenskap, avancerad nivå, Metoder och metodologier i musikforskning: teori och praktik, 15 hp 3-22 MV019A
Valbara kurser (välj en) Vecka Anm.kod
Musikvetenskap, avancerad nivå, Individuellt vald fördjupning, 15 hp 3-22 MV020A
Musikvetenskap, Självständigt arbete, magisterexamen, 15 hp 3-22 MV021A

 

Anmälan

  • Notera anmälningskoden
  • Logga in på Antagning.se
  • Hitta kurs i "Utbildningskatalogen"
  • Anmäl dig till rätt kurs
  • Du med fullt aliasskydd söker inte här, läs mer på Antagning.se

Platsgaranti till 30 hp per termin

Som programstudent har du platsgaranti till 30 hp per termin under förutsättning att anmälan görs korrekt inom angiven tid. Önskar du anmäla dig till ytterligare 7,5 hp eller 15 hp gör du även detta på Antagning.se, men som fristående kurs istället.

Är du behörig?

Har du frågor?

This is an email address