Konstnärligt kandidatprogram i musikalisk gestaltning, Jazz- och rockmusik

Inför termin 2

Obligatoriska kurser Vecka Anm.kod
Musikalisk gestaltning, Jazz och Rock II, 15 hp 3-22 ORU-V4651
Musikalisk gestaltning, Verktyg i Jazz och Rock II, 15 hp 3-22 ORU-V4652

Inför termin 4

Obligatoriska kurser Vecka Anm.kod
Musikalisk gestaltning, Jazz och Rock IV, 15 hp 3-22 ORU-V4653
Musikalisk gestaltning, Verktyg i Jazz och Rock IV, 7,5 hp 3-22 ORU-V4654
Valbara kurser (välj en) Vecka Anm.kod
Musikalisk gestaltning, Individuellt biämne I, 7,5 hp 3-22 ORU-V4655
Musikalisk gestaltning, Individuellt biämne II, 7,5 hp 3-22 ORU-V4656
Brukspiano I, 7,5 hp 3-22 ORU-V4657
Brukspiano II, 7,5 hp 3-22 ORU-V4658
Annan valbar kurs från www.oru.se/utbildning    

Inför termin 6

Obligatoriska kurser Vecka Anm.kod
Musikalisk gestaltning, Självständigt arbete,
kandidatkurs, 15 hp
3-22 ORU-V4659
Musikalisk gestaltning, Jazz och Rock VI,  7,5 hp 3-22 ORU-V4637
Valbara kurser (välj en) Vecka Anm.kod
Musikalisk gestaltning, Individuellt biämne I, 7,5 hp 3-22 ORU-V4655
Musikalisk gestaltning, Individuellt biämne II, 7,5 hp 3-22 ORU-V4656
Musikalisk gestaltning, Individuellt biämne III, 7,5 hp 3-22 ORU-V4661
Brukspiano I, 7,5 hp 3-22 ORU-V4657
Brukspiano II, 7,5 hp 3-22 ORU-V4658
Annan valbar kurs från www.oru.se/utbildning    

Anmälan

  • Notera anmälningskoden
  • Logga in på Antagning.se
  • Hitta kurs i "Utbildningskatalogen"
  • Anmäl dig till rätt kurs
  • Du med fullt aliasskydd söker inte här, läs mer på Antagning.se

Platsgaranti till 30 hp per termin

Som programstudent har du platsgaranti till 30 hp per termin under förutsättning att anmälan görs korrekt inom angiven tid. Önskar du anmäla dig till ytterligare 7,5 hp eller 15 hp gör du även detta på Antagning.se, men som fristående kurs istället.

Är du behörig?

Har du frågor?

This is an email address