Måltidsekologprogrammet

Inför termin 2

Kurs Vecka Anm.kod
Miljövetenskap, Mat och miljö, 15 hp 3-12 ORU-V5651
Miljövetenskap, Fysiologi och produktkvalitet, 15 hp 13-22 ORU-V5652

Inför termin 4

Kurs Vecka Anm.kod
Måltidskunskap och värdskap, Den medvetna måltiden, 15 hp 3-12 ORU-V6607
Måltidskunskap och värdskap, Nordisk matlagning, 15 hp 13-22 ORU-V6608

Inför termin 6

Obligatoriska kurser (välj båda) Vecka Anm.kod
Måltidskunskap och värdskap, Måltidsekologi, 7,5 hp 3-12 ORU-V6609
Miljövetenskap, Måltidsekologi, 7,5 hp 3-12 ORU-V5712
Valbara kurser (välj en) Vecka Anm.kod
Måltidskunskap och värdskap, Examensarbete, kandidatkurs, 15 hp 13-22 ORU-V6601
Miljövetenskap, Självständigt arbete för kandidatexamen, 15 hp 13-22 ORU-V5653

Anmälan

  • Notera anmälningskoden
  • Logga in på Antagning.se
  • Hitta kurs i "Utbildningskatalogen"
  • Anmäl dig till rätt kurs
  • Du med fullt aliasskydd söker inte här, läs mer på Antagning.se

Platsgaranti till 30 hp per termin

Som programstudent har du platsgaranti till 30 hp per termin under förutsättning att anmälan görs korrekt inom angiven tid. Önskar du anmäla dig till ytterligare 7,5 hp eller 15 hp gör du även detta på Antagning.se, men som fristående kurs istället.

Är du behörig?

Har du frågor?

This is an email address