Rättsvetenskapliga programmet med internationell inriktning

Inför termin 4

Kurs Vecka Anm.kod
Mänskliga rättigheter, 24 hp 3-18 ORU-V3669
Internationell privaträtt, 6 hp 19-22 ORU-V3670

Inför termin 6

Kurs Vecka Anm.kod
Rättsvetenskaplig kandidatkurs med examensarbete, 30 hp 3-22 ORU-V3625

 

Anmälan

  • Notera anmälningskoden
  • Logga in på Antagning.se
  • Hitta kurs i "Utbildningskatalogen"
  • Anmäl dig till rätt kurs
  • Du med fullt aliasskydd söker inte här, läs mer på Antagning.se

Platsgaranti till 30 hp per termin

Som programstudent har du platsgaranti till 30 hp per termin under förutsättning att anmälan görs korrekt inom angiven tid. Önskar du anmäla dig till ytterligare 7,5 hp eller 15 hp gör du även detta på Antagning.se, men som fristående kurs istället.

Är du behörig?

Har du frågor?

This is an email address