Dags att nominera

Nu är det dags att nominera till kårvalet 2017. Den 19 april hålls valet, då 60 platser ska tillsättas.

Förra året var det närmare 200 personer som nominerades inför Örebrostudenternas kårval. Det handlar om att de var intresserade av att få någon av platserna i fullmäktige, någon av de fyra heltidsarvoderade tjänsterna eller ville sitta i något av de många organ inom universitetets organisation där det sitter studentrepresentanter.

Sätt att påverka

– Att engagera sig är ett sätt att kunna påverka universitetet, samtidigt som man får en djupare inblick och kunskap om hur det fungerar, säger Elin Dankvardt, kårordförande detta läsår.

– Det är också en merit inför arbetslivet. Många kan använda sin kunskap från utbildningen i den position de väljs till, säger Michaela Englund, valsamordnare i årets val.
Möjligheten att nominera har precis startat, och fram till den 10 mars kan man nominera sig själv eller någon annan till någon av de många poster som ska tillsättas. Kravet är att man är kårmedlem och student.

Flera vill ha samma post

– Från studentkårens sida arbetar vi med att skapa ett så bra studentinflytande som möjligt. Det är viktigt att man får en bra introduktion så man vet vad rollen som vald innebär, så att man kan bidra på bästa sätt. Vi vill också ge ett bra stöd under den tid man är vald, säger Elin Dankvardt.
Den 19 april sammanträder fullmäktige, och det är de 41 valda ledamöterna där som väljer vilka som ska sitta på övriga funktioner och poster utifrån vilka som nominerats.
Till vissa poster brukar det finnas flera villiga kandidater. Dit hör bland annat universitetsstyrelsen. Svårare att hitta intresserade personer är det till de platser och funktioner där det inte alltid klart framgår vad man förväntas göra.

Knyta kontakt med intresserade

– Min uppgift som valsamordnare är att marknadsföra och administrera valet i fullmäktige. Jag är också ett stöd till kårsektionerna i deras arbete med val av fullmäktigeledamöter, säger Michaela Englund.

Hon jobbar nu intensivt med att knyta kontakt med personer som visat intresse för att engagera sig och hitta fler, samt samordna och administrera de nomineringsförslag som kommer in.

All information om kårvalet och nomineringar finns på orebrostudentkar.se

Text: Cathrine Gustavsson