Förändringar avseende bussförbindelser till och från universitetet

Linje 20 är indragen. Under hösten 2018 kommer Skebäcksbron att byggas om. Det innebär att linje 9, som normalt angör USÖ via Skebäcksbron, tar en annan sträckning. När ombyggnaden är klar kommer bussen att återgå till ordinarie linjesträckning.

Följande linjer trafikerar Campus Örebro:
Linje 2, 3 och länsbuss 725 går Universitetsplatsen – Resecentrum.
Linje 9 går Fakultetsgatan – Slottet och Konserthuset.
Linje 10 går Universitetsplatsen – Våghustorget.

För information och avgångar hänvisar vi till länstrafikens webbplats https://www.lanstrafiken.se/