Forskningsstudie om samspelet mellan mage och hjärna

Är du intresserad av samspelet mellan mage och hjärna? Är du mellan 18 och 30 år? Är du frisk? Då behöver vi din hjälp i vår studie!

Inom forskningsområdet Det hälsosamma åldrandet vill vi öka förståelsen för hur en god hälsa och livskvalitet kan främjas och bibehållas genom hela livet. Vi vet att en mage i bra form är en av de viktigaste komponenterna för en god hälsa och samtidigt har tidigare studier visat att många äldre drabbas av just magproblem, framför allt förstoppning och diarré.

I det nya projektet har vi för avsikt att ta reda på de bakomliggande mekanismerna till dessa magproblem. I studien ingår 20 personer över 65 år som lider av magproblem. Vi söker nu 20 stycken veteranorienterare samt 20 stycken unga personer, under 35 år, utan magproblem för deltagande i studien friska och hälsosamma kontrollgrupper.

Genom att jämföra aktiva veteranorienterare med personer som lider av magproblem hoppas vi kunna identifiera cellulära skillnader som så småningom kan ligga till grund för nya behandlingar för åldersrelaterade magproblem.

Se detaljbeskrivning av studien

Du får 400 kr skattefritt för din medverkan.

Anmälan till studien

Kontakt

E-post: This is an email address

John-Peter Ganda-Mall, Ida Schoultz och Niklas Evertsson
NGBI, Örebro universitet