Förtydligande gällande parkering på östra campus (grusparkeringen)

En parkeringsautomat har nyligen tagits bort vid grusparkeringen närmast Östra Mark. Där hänvisas nu istället till Q-Parks app. Det går dock utmärkt att använda automaterna närmast Tybblelundshallen även för att parkera på grusparkeringen närmast Östra Mark.