Gå med Örebro universitet i prideparaden

Gå med Örebro universitet i prideparaden lördagen den 25 augusti för att manifestera mänskliga rättigheter och allas lika värde oavsett sexuell läggning, könsidentitet, etnicitet, bakgrund, kroppsform, funktionsvariation, ålder eller liknande.

prideflaggaLördag den 25 augusti klockan 17.00 avgår paraden från Scandic Grand Hotel mot stadsparken där det blir utställning och scenshow.

Temat för årets festival är Wear your colors with pride. Utifrån detta kommer paraden att vara uppdelad i färgsektioner. Örebro universitet går i den gröna delen som är den fjärde av sex sektioner. Örebro Pride meddelar att deltagarna gärna får lyfta just grönt i paraden genom till exempel sin klädsel men att man så klart får ha på sig precis vad man vill.

Örebro universitet finns på plats utanför Scandic Grand Hotel från klockan 16.15. Det kommer att vara skyltar till de olika sektionerna men kom gärna senast klockan 16.45 så att du säkert hittar oss, det brukar vara mycket folk på plats. Vi kommer att ha pappersflaggor med universitets logotype och regnbågsflaggan att dela ut till alla deltagare.

Stadsparken förvandlas denna kväll till Pride Park och på scenen blir det en stor show. Konferencier för kvällen är Tommy Krångh som är teckenspråkstolk. Det innebär att all presentation kommer att genomföras på svenskt teckenspråk och att andra teckenspråkstolkar kommer att översätta till talspråk. Uppträder gör bland annat Jessica Andersson och Magnus Carlsson.

Örebro Pride pågår 23-26 augusti med många intressanta programpunkter. På lördagen berättar till exempel Sveriges Förenade HBTQIA-studenter (HTBQIA står för homosexuellabisexuellatranspersonerqueeraintersex-personer och asexuella) om vilka upplevelser studenter har av rasifiering i förhållandet till HBTQIA-identitet och ger förslag på vad som kan göras för att skapa en mer inkluderande utbildning för alla.  

Kontaktperson för Örebro universitets deltagande på Örebro Pride är jämlikhetsutvecklare Katarina Bååth