Lunchföreläsning om jämlikhet 7 december

Lika villkor i trafiken? Ett genusperspektiv på cyklisters upplevelser av kränkningar, hot och våld i trafiken.

Att få fler att välja cykeln som transportmedel i vardagen är en stor transportpolitisk utmaning. Media har under senare år rapporterat om hot, våld och aggressivitet
mellan bilister och cyklister. Vad beror det på, och hur kan det förstås ur ett genusperspektiv?

Dag Balkmar är forskare vid Örebro universitet. Hans forskning handlar om cyklisters upplevelser av våld, risk och trygghet i trafiken. Han har tidigare forskat om hur genus, särskilt maskulinitet, är sammanvävt med bilrelaterade identiteter, praktiker och risktagande i bil. Han har även arbetat tillsammans med Volvo lastvagnar i ett projekt om framtida lastbilsdesign och dess potentiella användare.

Datum: Onsdagen den 7 december
Tid: kl.12.15–13.00
Lokal: HSP1