Nu har du som student tillgång till Teams!

Teams är ett verktyg för möten och samarbeten med andra via Internet. Alla studenter har nu åtkomst till Microsoft Teams med sitt ORU-konto.

Du kan använda Teams för att exempelvis ha möte med en grupp deltagare. Du kan också skapa ett team för ett mer långvarigt samarbete med en grupp deltagare. Gruppchatten kan användas för mer kortlivade diskussioner.

Allt om hur du laddar ner och använder Teams hittar du här.