Örebro universitet testar digital salstentamen

Onsdagen den 28 september genomfördes den första pilottesten av digital salstentamen vid Örebro universitet. Syftet är på sikt att införa en bred implementering vid lärosätet, där fördelarna är många jämfört med idag.

Projektet Digital salstentamen – pilot har arbetat sedan den 1 augusti och involverar institutioner, ledning, PIL, Studentavdelningen, IT-avdelningen och Örebro studentkår. Kristin Ewins, föreståndare för PIL, är projektledare:

– De pedagogiska fördelarna med digital salstentamen är självklart många. Man kan använda nya medietyper som film och ljud, läsbarheten ökar, bedömningen blir mer jämlik och det blir enklare att hantera statistik som ligger till grund för kursutveckling, säger Kristin Ewins.

Rättssäkerhet och infrastruktur

Onsdagen den 28 september och fredagen den 30 september genomförs de två första skarpa försöken. Resultaten av dessa ligger sedan till viktig grund för den fortsatta implementeringen.

– Avgörande frågor för att få detta att fungera bra är bland annat en god infrastruktur, med stabilt trådlöst nätverk och delvis ny kompetens hos tentavakterna. Sist men inte minst handlar det också om att garantera rättssäkerheten och användarvänligheten, menar Kristin Ewins.

Stort intresse bland lärarna

I september 2016 och januari 2017 genomförs utbildning i digital salstentamen för lärare, utbildningsadministratörer, tentamensvakter samt berörda medarbetare vid Studentavdelningen, PIL och IT-avdelningen. En delrapport om pilotprojektet kommer senast den 28 februari 2017, med förslag på planering inför framtiden.

– Det är en väldigt positiv känsla kring detta projekt. Framförallt är intresset hos lärarna generellt sätt mycket stort och det är ju det allra viktigaste, avslutar Kristin Ewins.