Påminnelsemejl om tentamen och resultat som extra service upphör

Som du kan ha märkt mejlbombades många studenter med information om tentamensanmälan i förra veckan. Universitetet har felsökt och kommit fram till att tjänsten som skickar dessa mejl inte går att reparera. Detta innebär, tyvärr, att universitetet just nu inte kan erbjuda denna extra service till dig som student. Påminnelsemejl kommer inte att kunna skickas ut. 

Det gäller följande mejl:

  • Information om inrapporterat resultat
  • Erbjudande om anmälan till tentamen
  • Påminnelse om att tentamensanmälan stänger om två dagar

Som vanligt hittar du information om tentamensanmälan och resultat i Studentforum. Det är i Studentforum du gör din anmälan till tentamen.

Anmälan är obligatorisk. Oavsett om du får mejl eller inte är det alltid du själv som ansvarar för att anmäla dig till den tentamen du vill skriva. 

Under hösten kommer universitetet att arbeta för att återinföra denna extra service till dig som student.

Information in English

As you may have noticed, many students received many e-mails regarding sign-up for exams last week. The University has found that the service that sends these e-mails cannot be fixed. This means, unfortunately, that the University cannot currently offer this extra service to you as a student. Reminder e-mails will no longer be sent. 

This applies to the following e-mail:

  • Information on reported results
  • Offer to sign-up for exams
  • Reminder that the sign-up period for exams closes in two days

As always, you will find information about sign-up for exams and new results in Studentforum. It is in Studentforum that you sign-up for exams.

Signing-up is mandatory. Whether you receive emails or not, it's always your responsibility to sign up for the exam you want to take. 

During the autumn, the University will work to reinstate this extra service to you as a student.