Påverka din vardag som student!

Logga för studentundersökning.

Den 9-22 oktober 2017 genomförs Studentundersökning 2017 av Örebro universitet tillsammans med Örebro studentkår. Undersökningen riktar sig till alla studenter vid Örebro universitet och syftar till att ta reda på vad du som student anser om din studiemiljö.

Undersökningen innehåller frågor som berör den fysiska miljön på campus, trygghet och säkerhet, universitetets arbete kring hållbar utveckling, studentstaden Örebro samt frågor kring psykisk- och psykosocialhälsa bland studenter.
Studentundersökningen är en möjlighet för dig att påverka din vardag som student.

Tack för att du tar dig tid att delta!

Länk till www.oru.se/studentundersokning