Pedagogiska priset vid Örebro universitet 2016

Nu är det dags att nominera två lärare till Örebro studentkårs pedagogiska pris!

Sista datum för nominering är 28 november.

Priset delas ut till en kvinna och en man som har ”visat vilja och förmåga att tillsammans med studenterna skapa en studiesituation som på akademisk grund präglas av nytänkande inom högskolepedagogik, aktiv kunskapsutveckling, kritiskt tänkande och med internationella perspektiv” (RB 229/1999). Örebro studentkår utser pristagarna.

Du kan nominera lärare vid Örebro universitet, dock inte gästföreläsare eller timanställda.

Priset består av ett stipendium att använda för lärarens pedagogiska utveckling. Priset delas ut under universitetets akademiska högtid i februari.

Till enkäten https://sunet.artologik.net/oru/Survey/1137