Stresshanteringskurs för studenter

Välkommen till stresshanteringskurs för studenter. Kursen vänder sig till dig som känner dig stressad i vardagen och har svårt att hitta balans i vardagen.

Syftet är att i grupp tillsammans med andra i liknande situation hitta ett sätt att hantera stressen i vardagen.

Gruppen träffas fem gånger under ledning av leg psykolog varav det sista tillfället planeras gemensamt i gruppen.

Utbildningen börjar torsdag den 17 november 2016 kl. 15:00-17:00.

Anmälan senast 10 november.

Läs mer i pdf-dokument om kursen.