Universitetet lanserar app för säkerhetsinformation

Säkerhetsenheten lanserar en app för att enklare och snabbare kunna nå studenter och medarbetare med viktig säkerhetsinformation.

- Appen heter Seravi och man laddar ner den helt gratis till sin smartphone. Syftet med appen är att vi enklare och snabbare ska kunna nå ut till personal och studenter med säkerhetsinformation, förklarar Anna Eriksson, Biträdande säkerhetschef.

När det gäller information vid plötsliga och oförutsedda händelser har det tidigare inneburit vissa svårigheter för universitetet att på ett effektivt och samordnat sätt nå så många som möjligt på så kort tid som möjligt. Det gäller exempelvis om det föreligger någon form av hotbild mot universitetet, som bombhot etc.

Möjligheten att via sms nå alla studenter och medarbetare finns tyvärr inte i dagsläget, då det förutsätter ett centralt register över samtliga mobilnummer som dessutom ständigt hålls uppdaterat. Kommunen har möjlighet att använda sms, men då handlar det om samtliga mobilnummer inom ett visst geografiskt område.

Snabbhet avgörande

- Vi hoppas nu att så många studenter och medarbetare som möjligt frivilligt väljer att ladda ner appen eftersom den ger oss möjligheten att använda oss av push-funktioner, till skillnad från våra ordinarie kanaler. Att vara snabb med information vid kriser och hot kan vara helt avgörande, säger Erik Nilsson, Säkerhetschef.

Förutom oförutsedda och särskilt viktiga säkerhetsmeddelanden kommer appen även att användas för andra säkerhetsfrågor. Det kan till exempel handla om särskild risk för stölder, vilket tyvärr är relativt vanligt i samband med terminsstart.

Läs mer om hur du laddar ner och använder Seravi-appen här!