Universitetet öppnar lekrum för studenter med barn

Bilder från lekrummet

Från och med torsdagen den den 18 januari erbjuder universitetet ett lekrum i Teknikhuset. Rummet är i första hand tänkt som ett stöd till studenter som har barn.

Lekrummet finns i lokal T110 och rummet är tillgängligt samma tider som studenterna kommer in med sitt kort i Teknikhuset (06:00-23:00 alla dagar).

Ann Thübeck

Ann Thübeck

I första hand är rummet till för studenter med barn som behöver en stunds avbrott för att umgås och leka. Rummet är även till för anhöriga till studenter med barn, som är på besök och hjälper till.

I rummet finns bland annat böcker, kulram, tält, kryptunnel, barnbord, samt soffa och fåtölj för vuxna.

– Från universitetets sida arbetar vi ständigt med att förbättra studiemiljön för våra studenter. Det innebär bland annat att våra lokaler ska vara tillgängliga, jämställda och anpassade efter studenternas behov, säger Ann Thübeck, inredare vid Lokalutvecklingsenheten.

Välkomna till T110!