Välkommen till föreläsning med Jenny Madestam

Jenny Madestam

Foto: Stockholms universitet/Björn Dalin

Nu är det dags för det andra seminariet i serien ”Röster om samtiden”. Statsvetaren och krönikören Jenny Madestam föreläser om politiskt ledarskap i en tid av polarisering. Torsdagen den 12 oktober kl. 13:00 i gamla biblioteksaulan.

Syftet med ”Röster om samtiden” är att bredda perspektiven kring ämnen som är angelägna för forskning och undervisning med hjälp av särskilt inbjudna föredragshållare.

Jenny Madestam föreläser för medarbetare och studenter torsdagen den 12 oktober i gamla biblioteksaulan kl. 13:00. Därefter följer paneldiskussion med forskare vid Örebro universitet. Sluttid för evenemanget är ca 14:30.

Jenny Madestam är lektor i offentlig förvaltning vid Förvaltningsakademin vid Södertörns högskola. Hon var tidigare vid Stockholms universitet, där hon även disputerade i statsvetenskap 2009. Hennes forskning handlar om svenska partier, politiskt ledarskap, ledarrekrytering, politik och social media samt polisutbildning och mångfaldsattityder. Hon är också oberoende krönikör och ofta anlitad politisk kommentator i olika sammanhang.

Föreläsningen är den andra i en intern seminarieserie på initiativ av rektor Johan Schnürer, där forskare, studenter och övriga medarbetare vid Örebro universitet får möjlighet till diskussion och reflektion tillsammans med viktiga opinionsbildare i vår omvärld.

Föreläsningen följs av en paneldiskussion med forskare vid Örebro universitet under ledning av Jan Olsson, professor i statskunskap. I panelen ingår även Hans Hasselbladh, professor i företagsekonomi och Åsa Kroon, professor i Medie- och kommunikationsvetenskap.

Varmt välkommen!

Obs! Boka redan nu in det tredje seminariet - EU-parlamentarikern Cecilia Wikström, den 24 november kl. 13:00!