Studentundersökning 2017

Logotype Studentundersökning 2017

Mellan den 9-22 oktober genomförs Studentundersökning 2017 av Örebro universitet tillsammans med Örebro studentkår. Undersökningen riktar sig till alla studenter vid Örebro universitet och syftar till att ta reda på vad du som student anser om din studiemiljö.

Undersökningen innehåller frågor som berör den fysiska miljön på campus, trygghet och säkerhet, universitetets arbete kring hållbar utveckling, studentstaden Örebro samt frågor kring psykisk- och psykosocial hälsa bland studenter. Resultatet ger universitetet underlag i det ständiga förbättringsarbete som krävs för att upprätthålla en god miljö, både fysiskt och psykosocialt, för alla studenter.

Undersökningen skickas ut via mail. Du hittar den också i länken nedanför. Det tar cirka tio minuter att fylla i enkäten.

Studentundersökningen är en möjlighet för dig att påverka din vardag som student. Tack för att du tar dig tid att delta!

Länk till undersökningen

Vid frågor, kontakta Maria Almquist på This is an email address