This page in English

Inlämning av arbete i Studentcentrum

Här har vi samlat information och tips om att lämna in arbeten, t.ex. hemtentamen, i Studentcentrum.

Innehåll

 1. Ta reda på din tentamenskod
  • Anonymitet
  • Hitta tentamenskod
  • När används tentamenskoden?
 2. Skriv ut din tentamen och dina försättsblad
  • Skriv ut från Örebro universitets skrivare
 3. Skicka till Urkund
  • Såhär skickar du in till Urkund
  • Behöver du hjälp med Urkund?
 4. Lämna in i Studentcentrum
  • Ta med dig följande till Studentcentrum
  • När du inte kan lämna in ditt arbete själv
  • Anpassad tentamen vid funktionsnedsättning
 5. När din inlämning är klar
  • Hämta ut din rättade tentamen
  • Omprövning

Du har rätt att vara anonym gentemot din rättande lärare när din hemtentamen bedöms. Därför får du till varje tentamen en tentamenskod (även kallad "anonymkod"). Anonymiteten hävs efter att ditt betyg har rapporterats in.

Om du har anmält dig till din hemtentamen via Studenttjänster finns din tentamenskod även att hitta där. Klicka på Ladok student. Klicka sedan på kursen som din hemtentamen tillhör och sök fram den specifika hemtentamen det gäller.

Om du har anmält dig t.ex. via e-post kan din tentamenskod skickas till dig via e-post eller via Blackboard från en utbildningsadministratör. Hittar du inte din tentamenskod i Studenttjänster kan du alltså även titta i din e-postinkorg (titta gärna även i skräpposten för säkerhetens skull).

Var noga så du noterar rätt tentamenskod.

Tentamenskoden syftar i första hand till att tillåta anonym hantering och bedömning av din inlämning. Därför ska du skriva din tentamenskod på försättsbladen du lämnar in för att din tentamen ska kunna särskiljas från andras inlämningar.

Skriv även din tentamenskod på varje sida i din inlämning. Detta minimerar nämligen risken att papper kommer bort eller hamnar fel under rättningsfasen.

Skriv ut:

 • Ett exemplar av ditt arbete
 • Två exemplar av ditt försättsblad

Försättsbladet skickades till dig via Blackboard eller e-post av din utbildningsadministratör. Om du inte hittar försättsbladet, kontakta din utbildningsadministratör.

Urkund är Örebro universitets gemensamma system för textmatchning. Det används för att förebygga och upptäcka plagiering. Systemet är webbaserat och används vid samtliga institutioner för kontroll av uppsatser, rapporter, PM och hemtentamina.

Ett arbete som ska skickas till Urkund ska skickas som en bifogad fil via e-post.

 • Var noggrann med vilken mottagare du skickar till då alla rättande lärare har specifika urkundsadresser. Du kommer bli tilldelad information i god tid från din institution om vilken urkundsadress som just din lärare har.

 • Skriv din tentamens kurskod och din unika anonymkod inom hakparentes i ämnesraden. T.ex. [SK003G+0037-UTR]

 • Den fil du bifogar i mejlet till Urkund kan med fördel vara en word-fil (t.ex .docx). Bildfiler (t.ex. JPG eller GIF) kan inte granskas och påverkar därför din rättande lärares möjlighet att bedöma ditt arbete.

 • Den mottagningsbekräftelse du får tillbaka inom 10-15 minuter innehåller ett Dokument-ID som du bör spara till dess att din tentamen är färdighanterad.

Den specifika informationen för respektive arbete kommer skickas i god tid till dig från din institution. Informationen skickas då vanligtvis via Blackboard eller via e-post. Har du inte fått informationen? Kontakta din utbildningsadministratör!

Dokument-ID

När du skickar in ett arbete till Urkund får du en mottagningsbekräftelse tillbaka via e-post. I denna bekräftelse finns ett alfanumeriskt Dokument-ID (DXXXXXXXX). Uppge detta ID till Urkund om du har frågor om det du har skickat in till dem.

Det tar ca 15 minuter från det att du skickat in ditt arbete till Urkund till dess att du får en mottagningsbekräftelse tillbaka. Vid hög belastning, t.ex. sista veckan på kursen eller terminen, kan det ta längre tid. Om du väntat ovanligt länge kan du kontakta Urkunds kundtjänst.

Skickat fel

Det är viktigt att du följer de instruktioner du har fått från din institution när du ska skicka ditt arbete till Urkund. Din lärares specifika urkundsadress som du ska använda är den du måste ange eftersom det är så din lärare får tillgång till Urkunds analys av din inlämning.

Om du har skickat fel, kontakta Urkunds kundtjänst så hjälper de dig. Uppge ditt Dokument-ID du fick tillbaka i mottagningsbekräftelsen (se ovan).

Skickat dubbelt

Det är möjligt att plagiera sig själv. Om du av misstag har skickat in din inlämning flera gånger behöver du kontakta Urkunds kundtjänst och be dem ta bort den som är felinskickad.

Kom i god tid. Vid stora tentamensperioder kan det bli kö i Studentcentrum. Var på plats minst 20 minuter innan sista inlämningstid för att försäkra dig om att din inlämning går smidigt till.

Det är tillåtet att lämna in sin hemtentamen så tidigt man vill. Notera dock Studentcentrums öppettider.

 • Giltig legitimation
 • Ett utskrivet exemplar av din inlämning
 • Två exemplar av ditt försättsblad med din tentamenskod ifylld

Om du inte har möjlighet att lämna in din tentamen själv går det bra att lämna in tentamen via ombud eller via post.

Om du ska lämna in via ombud behöver samma riktlinjer följas som om du skulle lämna in din tentamen själv men med viss modifikation. Ditt ombud ska ha med sig:

 • En fullmakt som tillåter ombudet att lämna in din hemtentamen åt dig. Se nedan för blankett.
 • Ombudets legitimation
 • Ett utskrivet exemplar av din inlämning
 • Två exemplar av ditt försättsblad med din tentamenskod ifylld
 • Information om huruvida din tentamen är inskickad till Urkund

Blankett för fullmakt

Om du ska lämna in via post behöver samma riktlinjer följas som om du skulle lämna in din tentamen själv men med viss modifikation. Din försändelse ska innehålla:

 • Ett utskrivet exemplar av din inlämning
 • Ett exemplar av ditt försättsblad med din tentamenskod ifylld
 • Blankett för att lämna in via post med korrekt information ifylld

Vi rekommenderar att du kontaktar Studentcentrum för att uppmärksamma om att din tentamen kommer skickas in via post.

Blankett för inlämning via post

Försändelsen skickas till adress:
Örebro universitet
Studentcentrum/Hemtentamen
701 82  ÖREBRO

Du som har en dokumenterad funktionsnedsättning har möjlighet att få anpassad tentamen. I god tid innan din första tentamen kontaktar du en FUNKA-handläggare för att erhålla anpassad tentamen. Kontakta FUNKA.

Om du fått förlängd inlämningstid som en del av din anpassade tentamen, kontakta din utbildningsadministratör så detta även gäller hemtentamen. Observera att du behöver anmäla anpassat stöd inför varje tentamen.

När din inlämning är klar kommer du få ett kvitto på vad och när du lämnade in din tentamen. Spara detta kvitto! Med kvittot kan du hämta ut din rättade och betygsatta tentamen.

En hemtentamen du har lämnat in i Studentcentrum kan du även hämta ut från Studentcentrum när den är rättad och ditt betyg har rapporterats. Det kan ta upp till två arbetsdagar från det att du fått ditt betyg till dess att tentamen är möjlig att hämta ut. Ta med dig:

 • Ditt tentamenskvitto
 • Legitimation                                        

Om du har tappat bort ditt tentamenskvitto kan du hämta ett nytt i Studentcentrum.

Observera!
Om du lämnade in din hemtentamen i Blackboard kommer den inte vara tillgänglig i Studentcentrum.

Om din tentamen är felbedömd kan du begära omprövning. Det är fördelaktigt att bifoga den inlämning som du vill ha omprövad i din begäran. Studentcentrum rekommenderar i sådana fall att du hämtar ut en kopia på din rättade inlämning snarare än att hämta ut originalet. Då går omprövningsärendet till på ett rättssäkert sätt. 

Observera att uppenbara räknefel inte kräver omprövning utan då ska en Rättelse göras. Kontakta din utbildningsadministratör så hjälper de dig!

Du kan begära omprövning via ett formulär i Studenttjänster. Formuläret hittar du under fliken Länkar.