This page in English

Information om uppsamlingstentamina i augusti 2020

Skrivbord med block, penna, dator och kaffekopp. Fotot är svartvitt.

På grund av coronapandemin kommer uppsamlingstentamina i augusti bli en annan examinationsform. Merparten blir digitala hemtentamen. Undantag är till exempel laborationer och andra examinationsmoment som måste göras på plats.

Den som planerar att göra en uppsamlingstentamen i augusti och har frågor kontaktar utbildningsadministrationen vid den institution som ger utbildningen.

E-postadress till utbildningsadministrationen på Handelshögskolan This is an email address

E-postadress till utbildningsadministrationen på institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap This is an email address

E-postadress till utbildningsadministrationen på Institutionen för hälsovetenskaper This is an email address

E-postadress till utbildningsadministrationen på Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete This is an email address

E-postadress till utbildningsadministrationen på Institutionen för medicinska vetenskaper This is an email address

E-postadress till utbildningsadministrationen på Musikhögskolan This is an email address

E-postadress till utbildningsadministrationen på Institutionen för naturvetenskap och teknik This is an email address

E-postadress till utbildningsadministrationen på Restaurang- och hotellhögskolan
This is an email address