Erasmus+ praktikstipendium - så mycket mer än bara praktik!

Vilka aktiviteter kan man söka för?

Stipendiet kan sökas för att antal olika aktiviteter, inte endast praktik som namnet antyder. Du kan söka stipendium för att göra något av följande aktiviteter:

  • praktik,
  • verksamhetsförlagd utbildning (VFU),
  • ex-jobb eller
  • datainsamling till din kandidat- eller masteruppsats eller doktorsavhandling

Vem kan söka stipendiet?

För att kunna söka Erasmus+ praktikstipendium ska din institution redan ha godkänt din praktik-, VFU-, eller ex-jobbplats. Ska du samla in data till din uppsats ska din datainsamling vara godkänd via din institution. Det ska finnas en akademisk anledning till att datainsamlingen sker i ett annat EU-medlemsland än Sverige.

I dagsläget kan praktikstipendium sökas av studenter som ska göra poänggivande praktik/VFU/ex-jobb/datainsamling till uppsats vid Örebro universitet. Är du doktorand ska tiden du samlar data räknas in i ditt avhandlingsarbete. Aktiviteterna ska pågå i 2-12 månader i ett annat EU-medlemsland.

Syftet är bland ­annat att du som student ska få in en fot på arbetsmarknaden och sen lättare få jobb när du har pluggat klart. I dokumentlistan längst ner på sidan hittar du bland annat villkoren för stipendiet och även Erasmus Student Charter där du kan läsa mer om rättigheter och skyldigheter.

Hur mycket pengar kan jag få i stipendium?

Stipendiet är ett merkostnadsstipendium, d.v.s. det täcker inte alla kostnader utan de extrakostnader du får för exempelvis resa och boende. Stipendiebeloppet baseras på vilket land du åker till och antalet dagar du är borta. Minimitiden är 60 dagar. Enligt EU-regler räknas en månad som 30 dagar, oavsett månadens verkliga längd i kalenderdagar. För startmånaden räknas antal dagar från och med startdatumet till och med den 30:e, för hela månader räknas 30 dagar och för slutmånaden räknas faktiskt antal dagar (om inte mobiliteten avslutas på den sista dagen i månaden; då räknas 30 dagar).

Stipendiesummor vårterminen 2020*

Landgrupp 1= 655€ per månad

Danmark, Finland, Irland, Island, Lichtenstein, Luxembourg, Norge, Storbritannien

Landgrupp 2= 595€ per månad

Belgien, Bulgarien, Cypern, Estland, Frankrike, Grekland, Italien, Kroatien, Lettland, Litauen, Malta, Nederländerna, Nordmakedonien, Polen, Portugal, Rumänien, Serbien, Slovakien, Slovenien, Spanien, Tjeckien, Tyskland, Ungern, Österrike

*Beloppen är bestämda av Universitets- och högskolerådet (UHR)

Hur och när ansöker jag?

Ansökan om Erasmus+ praktikstipendium sker löpande under året tills stipendierna är utdelade till behöriga ­sökande.  Du lämnar in din ansökan till Internationella kontoret senast fyra veckor innan aktiviteten påbörjas. Du hittar ansökningsblanketten längst ner på sidan.

Notera att under juli månad sker ingen handläggning.

Utbetalning av Erasmus+-stipendiet

Om du beviljas stipendiet kommer du att få ett stipendiekontrakt, "Grant Agreement", att fylla i. Det måste vara inskickat och ifyllt av dig samt underskrivet till Internationella kontoret innan du påbörjar din praktik.

Den första utbetalningen sker innan/i början av din praktik och du kommer att få 70% av det totala stipendiebeloppet. Resterande 30% betalas ut efter din praktik, efter att du gjort den andra utvärderingen online av din språkkompetens, lämnat in "Certificate of attendance" och besvarat en elektronisk enkät, "Erasmus Participant Report".

Skulle din praktik bli kortare än det som angetts i "Grant Agreement" minskas den andra utbetalningen med motsvarande belopp. Skulle din praktik bli längre än det som angetts i "Grant Agreement" ökas den andra utbetalningen med motsvarande belopp.

Studera med funktionsnedsättning inom Erasmus+

Om du har en funktionsnedsättning och behöver särskilda hjälpmedel för att kunna genomföra en VFU kan du ansöka om extra bidrag. Kontakta Erasmuskoordinator Ulrika Kvist för mer information om hur ansökan om extra medel går till och vilka krav som ställs.

Tillägg för utresande studenter med barn

Om du är student och har medföljande barn har du möjlighet att ansöka om ett tilläggsstipendium för studenter som utför en mobilitet och har medföljande barn. Kontakta Erasmuskoordinator Ulrika Kvist för mer information om hur ansökan går till.

Checklista Erasmus+ Praktikstipendium

Här hittar du en checklista för dig som ErasmusPlus-student med vad som gäller innan, under och efter din VFU.