Minor Field Studies (MFS)

Minor Field Studies, MFS, är ett Sida-finansierat stipendium på 27.000kr. Det ger dig som student möjlighet att åka till ett låg- eller medelinkomstland för att göra en fältstudie, det vill säga samla material till din uppsats eller examensarbete för kandidat-, magister- eller masterexamen. Fältstudietiden ska vara minst 8 veckor.

Ansökningsomgångar för fältstudier under höstterminen 2020 samt vårterminen 2021

Ansökningsomgång mars
Öppnar 15 mars och sista ansökningsdag är 30 mars 2020.
Du som sökt får besked: Senast v 17

Ansökningsomgång september
Öppnar 1 september och sista ansökningsdag är 15 september 2020.
Du som sökt får besked: Senast v 40

Ansökningsomgång november
Öppnar 1 november och sista ansökningsdag är 15 november 2020 (Obs ändrade datum)
Du som sökt får besked: Senast v 50

Målsättningen är att ansökningsomgångarna ska öppna samma tid varje år framöver. 

Oavsett när under dessa tre terminer du vill göra MFS kan du söka redan i första ansökningsomgången. Kom ihåg att förbereda din ansökan i god tid så att den är redo att skickas in när en ansökningsomgång är öppen. 

Om du får avslag i en ansökningsomgång har du möjlighet att arbeta vidare med din ansökan och söka igen. 

MFS-medel kommer från SIDA
Örebro universitet ansöker varje år om MFS-medel från Universitets- och högskolerådet (UHR) som är förvaltande myndighet för MFS. Medel kommer från SIDAs budget. Dessa stipendier kan sedan studenter vid Örebro universitet söka. MFS-stipendierna administreras av Internationella kontoret.  Alla utlysningar genomförs under förutsättning att Örebro universitet beviljas stipendier från UHR. 

Jennifer Schlyter vid cafébord

Hon åkte till Kuba för att hitta fakta till uppsatsen

Jennifer Schlyter ville skriva en C-uppsats om det amerikanska handelsembargot mot Kuba. Men för att få tag på fakta krävdes en resa dit.

MFS i Etiopien

”Möjligheten att kombinera studerandet med upplevelserna i en helt annan kultur, och även få privilegiet att umgås och lära sig av andra människor gjorde MFS-resan oförglömlig.” Elin och Sophia, fältstudie i Etiopien

Vem kan söka?

För att kunna söka MFS-stipendium via Örebro universitet ska du

  • studera vid Örebro universitet
  • inte ha påbörjat utbildning på forskarnivå
  • bedriva fältstudier i det valda landet under minst 8 sammanhängande veckor (56 dagar eller fler)
  • ha goda kunskaper i engelska
  • inte tidigare beviljats MFS-stipendium
  • vara svensk medborgare eller ha permanent uppehållstillstånd i Sverige. Studenter från övriga Norden som inte är svenska medborgare ska ha varit folkbokförda i Sverige minst ett år. 

Du måste förstås vara behörig att läsa uppsatskursen när den ges för att kunna utnyttja MFS-stipendiet. 

Lärorik förberedelsekurs

Innan du åker rekommenderar vi starkt att du deltar på den uppskattade förberedelsekursen som Sida erbjuder. Tack vare kursen kommer du som student att vara väl förbered inför ditt fältarbete. Där får du träffa andra som ska göra MFS och får information om kulturmöten, hälsa, säkerhet m.m. Så snart du har fått besked om beviljat stipendium bör du anmäla dig så du får en plats. Datum för kursen Fler datum kan tillkomma under året. Meddela This is an email address när du anmält dig. 

"Det har varit otroligt inspirerande och lärorika dagar."
Alexander, MFS-stipendiat höstterminen 2018

Ekonomi

Stipendiet är på 27.000 kr och ska bidra till att täcka kostnader under fältstudien tex boende, resa, vaccinationer m.m. Det kan också kompletteras med studiemedel från CSN. Stipendiet är personligt och kan inte delas mellan studenter.

Uppsatsen

MFS syftar till att öka intresset för studier och arbete i utvecklingsländer. En MFS-studie kan göras inom alla akademiska områden. Den uppsats eller det examensarbete som blir resultatet av din MFS-studie ska skrivas på engelska eller på det utländska värdlandets officiella språk. 

Stipendiater har en skyldighet att beakta de vid varje tidpunkt gällande etiska riktlinjer vid utlandstjänstgöring som utfärdas av Regeringskansliet.

Kontakt

För frågor om MFS på Örebro universitet, kontakta MFS-koordinator Karin Stenman på Internationella kontoret. 

För frågor som rör uppsatsens ämne och upplägg pratar du med din handledare. Om du ännu inte har fått en handledare så kontaktar du kursansvarig på uppsatskursen. 

Gå gärna med i den nationella Facebook-gruppen för MFS-studenter. Kom ihåg att det är studenter som skriver där och att regler för MFS kan se olika ut på olika universitetet samt kan ändras. 

Besök studera.nu för mer detaljerad information om MFS.

"Det är en upplevelse du sent kommer glömma och den sticker ut jämfört med andra terminer och vardagen som student." Anders, fältstudie på Sri Lanka