Hjälp studenthälsan att bli bättre

Två händer som håller i ett trähjärta i röd färg

Studenthälsan vill arbete nära studenterna och därigenom veta vad du som student tycker och tänker om studenthälsan vid Örebro universitet.

Här kommer du som student vid Örebro universitet kunna ta del av olika enkäter som är till för att du som student ska få en möjlighet att tycka till. Det kan handla om vad du som studnet vill ha för framtida föreläsningar till hur du upplever stödsamtalen från kuratorerna. Samtliga enkäter som publiceras här kommer kunna genomföras anonymt och för att studenthälsan ska kunna fortsätta utvecklas och bli bättre är det otroligt värdefullt om du som student tar ett par minuter för att besvara studenthälsans enkäter.

Vad ska studenthälsan erbjuda