Anmälan till anpassad salstentamen

För anmälan till anpassad tentamen gäller följande:

  1. Anmäl dig till tentamen i Studenttjänster / Ladok student
  2. Anmäl att du ska ha anpassad tentamen i formuläret nedan. Samtliga uppgifter måste anges.

Observera att du måste göra anmälan enligt punkt 1 och 2 inom ramen för anmälningsperioden. Denna period för just din tentamen finns angiven i Studenttjänster / Ladok student

Har du frågor? Kontakta This is an email address

Anmälan till anpassad salstentamen

Giltigt besked från Funka
Tentamenstid

Med anmälan samtycker jag till att mina uppgifter i anmälningsformuläret hanteras av Örebro universitet för att administrera anpassad tentamen. Lämnade uppgifter kan rättas och även raderas genom att kontakta This is an email address

Mer information om hur Örebro universitet hanterar personuppgifter finns på sidan Behandling av personuppgifter vid Örebro universitet.

Jag godkänner